ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญคือ การกำหนแขตพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” รับผิดชอบโดยธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ซึ่งดำเนินตาม แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 9 โครงการ วงเงิน 1,513.5 ล้านบาท (ปี 2563 - 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งมติที่ประชุมฯเห็นชอบในหลักการกำหนดเขตพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” ตามที่ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ได้นำเสนอแต่ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการฯระดับอำเภอ ก่อนนำเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ