ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับลงทะเบียนให้กับราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับลงทะเบียนให้กับราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 09:00-12:00 น.นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ปมจ.นครสวรรค์ ร่วมกับนายอำเภอชุมแสง ธนารักษ์พื้นที่ หน.หน่วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด โยธาธิการจังหวัด กอ.รมน.และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และรับลงทะเบียนให้กับราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด ณ วัดคลองปลากดใน โดยมีราษฎร หมู่ที่ 8, 11 และ 12 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงตามโครงการตรวจสอบการใช้ที่ดินบึงบอระเพ็ด (ให้ หวง ห้าม) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 แผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ตามมติ ครม.4 มิ.ย.62 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ