ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่บึงบอระเพ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 09:30 น. นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งมี 3 อำเภอ อ.เมือง อ.ท่าตะโก และ อ.ชุมแสง ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 7,260 ราย ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นำไปชี้แจงให้ ราษฏรกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ "ให้ หวง ห้าม" ตามมติ ครม.4 มิ.ย.62 ซึ่งจะดำเนินการภายในปีงบประมาณ ปี 2563 ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะได้นำเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีผู้ว่าราชการ เป็นประธาน ประมงจังหวัด เป็น เลขานุการ ในวันที่ 18 พ.ย.62 ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ