ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง พ.ศ.2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง พ.ศ.2565 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบกรณีที่มีฝนตกหนัก/ฝนสะสมในเขตเมือง การกำหนดพื้นที่ชุมชน/บริเวณจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักและการพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยง และการเตรียมรับมือกรณีฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2565 เช่น ด้านการเกษตร ด้านน้ำอุปโภค บริโภค ฯลฯ

      และจังหวัดนครสวรรค์ได้เชิญ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอสถานการณ์น้ำคาดการณ์ฤดูฝน 2565 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และการเตรียมการปฏิบัติการป้องกันวิกฤตน้ำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ตามโครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการป้องกันวิกฤติน้ำระดับจังหวัด (ปี 2564)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ