ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระพ็ด และโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ VTC (VDO Tele Conference)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระพ็ด และโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ VTC (VDO Tele Conference) 

ข่าวกิจกรรม


      วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระพ็ด และโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบ VTC (VDO Tele Conference) จากห้องประชุม 1 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี พล.ต.ธิติพล สารลักษณ์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ เป็นประธานการประชุม และได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้ที่ประชุมทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ