ประชุมชี้แจงที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประมงอาสาและผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง (ชพป.) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประสานผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมชี้แจงที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประมงอาสาและผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง (ชพป.) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประสานผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ชี้แจงโครงการที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสง ชั้น 2 เพื่อชี้แจงที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประมงอาสาและผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง (ชพป.) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประสานผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมทั้งดำเนินการประชาคมกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดังกล่าว ว่าเห็นควรให้ยังคงประกาศให้เป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอยู่หรือไม่ หรือเห็นควรยกเลิกประกาศต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ