ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด 

ข่าวกิจกรรม


      วันที่ 27 เมษายน 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์) และนางสาวศรีไพร อ้นเกษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ซึ่งมติที่ประชุมมีดังนี้

1. ไม่ให้มีการเปิดประตูระบายน้ำปากคลองบางปองและประตูดำ โดยเกษตรกรรอบบึงบอระเพ็ดสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2. ในกรณีระดับเกิน +23.00 เมตร รทก. ให้เปิดการระบายน้ำเพื่อรักษาระดับ +23.00 เมตร รทก. จนถึง 31 กรกฎาคม 2565

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปิด-เปิดประตูระบายน้ำมอบให้โครงการชลประทานนครสวรรค์และสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

4. หน่วยงานท้องถิ่น (7 อบต. รอบบึงบอระเพ็ด) พร้อมให้การสนับสนุนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเรื่องการบริหารจัดการน้ำ

5. ให้โครงการชลประทานนครสวรรค์ติดตามหนังสือถ่ายโอนอาคารระบายน้ำ (ประตูบางปอง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง

6. ให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์แต่งตั้ง นายกอบต.รอบบึงบอระเพ็ด เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

7. กรณีระดับต่ำกว่า +22.50 เมตร รทก. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 พิจารณาเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด โดยเกษตรกรรอบบึงบอระเพ็ดสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   82  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ