ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 3 อำเภอ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 3 อำเภอ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ คือ การพิจารณาที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ดังนี้

     1. อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 35 แห่ง ประกาศเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเรียบร้อยแล้ว 1 แห่ง คือ บึงบอระเพ็ด เห็นชอบให้เป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 27 แห่ง และยกเลิกเป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 7 แห่ง

      2. อำเภอบรรพตพิสัย จำนวน 18 แห่ง เห็นชอบให้เป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10 แห่ง และยกเลิกเป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 8 แห่ง

      3. อำเภอตาคลี จำนวน 5 แห่ง เห็นชอบยกเลิกเป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 5 แห่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ