ร่วมประชุมติดตามสถาณการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ร่วมประชุมติดตามสถาณการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวศรีไพร อ้นเกษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมประชุมติดตามสถาณการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานการประชุม มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. การช่วยเหลือเกษตรกรภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง จำนวน 3 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้าน

2. สถานการณ์น้ำจังหวัดนครสวรรค์

3. สถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ด

4. คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูแล้ง คาดว่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าปกติ

5. สถานการณ์น้ำต้นทุน คือ น้ำผิวดิน น้ำบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

6. แนวโน้มการทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 698,668 ไร่

7. การเตรียมความพร้อมของการประปาส่วนภูมิภาค

8. การแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ด้านต่างๆ เช่น การแจกจ่ายน้ำ โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการเป่าล้างบ่อบาดาล

9. รายงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของทุกอำเภอ 15 อำเภอ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลเมืองชุมแสง และมณฑลทหารบกที่ 31

10. เรื่องเพื่อพิจารณาให้ทุกอำเภอจัดทำแบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลบ่อบาดาลฯ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยใแล้ง โดยให้ปรับปรุงไว้ในแผนเผชิญเหตุภัยแล้งฯ ของอำเภอ และต้องการเป่าล้างบ่อบาดาลในทุกอำเภอ

11. มีการจัดตั้งกลุ่มภัยแล้ง ผ่าน application line

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   82  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ