ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวศรีไพร อ้นเกษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด โดยมีนายศุภชัย      มโนการ ผู้อำนวยการชลประทาน เป็นประธานการประชุม มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

   1.มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด ทาง application line

   2. มีมติให้ชลประทานนครสวรรค์ เปิดประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด ทั้ง 4 บาน และให้มีการจัดทำ stop block เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน่านนิ่งแล้ว

   3. มีมติให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ปิดประตูระบายน้ำปากคลองบางปอง ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เมื่อระดับอยู่ที่ 23.50 รทก.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ