ประสานงานกองวิชาการเกษตร ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับการฝึกอบรม ชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตร ด้านการเกษตร หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับทหารกองประจำการและกำลังพลของกองบิน 4

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประสานงานกองวิชาการเกษตร ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับการฝึกอบรม ชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตร ด้านการเกษตร หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับทหารกองประจำการและกำลังพลของกองบิน 4 

ข่าวกิจกรรม


         วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวศรีไพร อ้นเกษ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับนาวาอากาศเอกหญิง จุรีย์รัตน์ นาโสม ผู้ควบคุมหลักสูตร จากกองวิชาการเกษตร ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับการฝึกอบรม ชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตร ด้านการเกษตร หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับทหารกองประจำการและกำลังพลของกองบิน 4 จำนวน 40 นาย โดยกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2565และได้แนะนำให้ฝึกปฏิบัติที่ตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ