ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1/2565 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 141 และ169 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1/2565 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 141 และ169 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 2 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนอัยการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เป็นกรรมการ และนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ พร้อมทั้งผู้ต้องหา ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

      สืบเนื่องจากสถานีตำรวจภูธรหนองปลิงส่งสำนวนพร้อมเอกสารให้สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา ความผิดฐานลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่สาธารณประโยชน์ โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 141 และ169 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับในอัตราต่ำสุด 200,000 บาท แต่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมเปรียบเทียบปรับ จึงส่งรายงานผลการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสถานีตำรวจภูธรหนองปลิง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ