กิจกรรม Big Cleaning ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


กิจกรรม Big Cleaning ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning ณ  บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกิจกรรม ฯ  เพื่อให้สถานที่ราชการมีความสะอาดน่ามอง ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

     โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดทำ Big Cleaning ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว มีพื้นที่รับผิดชอบและดูแลความสะอาดบริเวณเกาะกลางภายในศาลากลางจังหวัด ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จากเรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ นครสวรรค์  อบต.พนมเศษ และอบต.วังมหากร ในส่วนของปลาสวยงามได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  87  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   82  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ