ประชุมคณะกรรมการ กชภจ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะกรรมการ กชภจ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 25 มกราคม 2565 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กชภจ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งเรื่องเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยเนื่องจากพายุ "เตี้ยนหมู่"  จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอชุมแสง 100 ราย และอำเภอเมืองนครสวรรค์ 466 ราย แยกเป็นความเสียหายในบ่อดิน 1,715.905 ไร่ ความเสียหายในกระชังและบ่อซีเมนต์ 540 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 8,232,587.21 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ