ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ 2 ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัยทุกคน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ตรวจ ATK ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ 2 ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัยทุกคน 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ  โควิด – 19 ครั้งที่ 2 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก        เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ผ่านการอบรมตรวจคัดกรองมาดำเนินการตรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ จำนวน 15 คน    ผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ ปลอดภัยทุกคน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...  147    นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  119  ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง...  100  Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรร...  88  ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565    87  ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์    86  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565    86  ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปั...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (AI)   80  ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ครั้...  79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ