จำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ดโดยวิธีการขายทอดตลาด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


จำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ดโดยวิธีการขายทอดตลาด 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ดโดยวิธีการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด (War Room) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ดำเนินการจำหน่ายมูลดินปริมาตร 414,430.59 ลบ.ม. เป็นเงินทั้งสิ้น 1,247,700 บาท และได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ