ประมงอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของเกษตรกรด้านการประมง ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประมงอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของเกษตรกรด้านการประมง ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวเพียงใจ  แก้วจรูญ ประมงอำเภอท่าตะโก และนางสาว       จารุวรรณ ใบกุหลาบ ประมงอำเภอหนองบัว ลงพื้นที่ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรด้านการประมง หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ