มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 14 กันยายน 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 ได้แก่ ปลานิล จำนวน 700 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป จำนวน 20 กิโลกรัมต่อราย เกษตรกรจำนวน 107 ราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ดังนี้

- อำเภอโกรกพระ เกษตรกร 36 ราย โดยมีนางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ มอบปัจจัยให้เกษตรกร

- อำเภอลาดยาว เกษตรกร 30 ราย และอำเภอแม่วงก์ เกษตรกร 5 ราย โดยมี      นายสมศักดิ์ ชื่นดี ประมงอำเภอลาดยาว มอบปัจจัยให้เกษตรกร

- อำเภอบรรพตพิสัย เกษตรกร 26 ราย  โดยมีนางสาวชุลีพร เสมาทอง ประมงอำเภอบรรพตพิสัย มอบปัจจัยให้เกษตรกร

- อำเภอเก้าเลี้ยว เกษตรกร 10 ราย โดยมีนางสาวปวีณา สุขประเสริฐ ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว มอบปัจจัยให้เกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  83  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ