พล.ต.สาธร ศิริยานนท์ เสธ.ทภ.3/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 และคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


พล.ต.สาธร ศิริยานนท์ เสธ.ทภ.3/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 และคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2562 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 26 สิงหาคม 2564 พล.ต.สาธร ศิริยานนท์ เสธ.ทภ.3/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 และคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามแผนปฏิบัติการโครงการเร่งด่วน 9 โครงการ (ปี 2563 - 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2562 โดยนายวิวัฒน์ ปรารมภ์  ประมงจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้นางสุพัตรา  เผือกจีน  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงมีความก้าวหน้าไปกว่า 98 %

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ