ประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ (ทุ่งแว่น)  และก่อสร้างสะพานและปรับปรุงถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3004 - ถึงสะพานนิมานรดี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ (ทุ่งแว่น)  และก่อสร้างสะพานและปรับปรุงถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3004 - ถึงสะพานนิมานรดี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


     วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564  นายจุมพฏ  วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ (ทุ่งแว่น)  และก่อสร้างสะพานและปรับปรุงถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3004 - ถึงสะพานนิมานรดี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยนายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมมีประเด็นพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้

      1. พิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ (ทุ่งแว่น)

      2. พิจารณาการก่อสร้างสะพานและปรับปรุงถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3004 – ถึงสะพานนิมานรดี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   82  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ