เปิดประมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) ครั้งที่ 3 โดยวิธีการขายทอดตลาด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


เปิดประมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) ครั้งที่ 3 โดยวิธีการขายทอดตลาด 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  8  กรกฎาคม  2564  สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการจำหน่ายดินฯ เปิดประมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) ครั้งที่ 3 โดยวิธีการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ มีผู้ประมูลได้จำนวน 6 ราย จำนวนทั้งสิ้น  7  กอง  ปริมาณ 718,136.82 ลบ.ม. (กองที่ 6 - 12)  โดยจะเริ่มขนย้ายตั้งแต่วันที่  8  กรกฎาคม 2564 จนถึง 3  มกราคม  2565  และดำเนินการนำส่งรายได้เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ