มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564 อำเภอแม่วงก์และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564 อำเภอแม่วงก์และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 25 มิถุนายน 2564  นายวิวัฒน์  ปรารมภ์  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ประมงอำเภอโกรกพระ  ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอแม่เปิน และนายสมศักดิ์ ชื่นดี ประมงอำเภอลาดยาว ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอแม่วงก์ จัดอบรม ชี้แจง ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประมง ตามกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564 ให้กับเกษตรกร  อ.แม่เปิน และ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ จำนวนอำเภอละ 15 ราย รวม 30 ราย พร้อมทั้งมอบอาหารปลา จำนวน 1 ถุง/ราย และพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 2,000 ตัว/ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โดยมี นางสาวอวยพร ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    น้ำจืดนครสวรรค์  เข้าร่วมการจัดอบรมในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ