ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์       กล่าวต้อนรับ พล.ต.สาธร  ศิริยานนท์ เสธ.ทภ.3/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 ผู้แทน มทภ.3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 และคณะ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยนายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามแผนปฏิบัติการโครงการเร่งด่วน 9 โครงการ (ปี 2563 - 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2562 ได้แก่

1) โครงการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ดในพื้นที่ "ให้ หวง ห้าม"

 2) การบริหารจัดการน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง รักษาระบบนิเวศ

3) ปรับปฏิทินปลูกพืช

4) ขุดลอกตะกอนดิน บึงบอระเพ็ด ปี 2564

5) ขุดลอกคลองดักตะกอนขอบบึงบอระเพ็ด 56 กม.

6) บึงบอระเพ็ดทำวังปลา Deep Pool บึงบอระเพ็ด

7) ปรับปรุง ประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด

8) ระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา)

9) ปรับปรุง ประตูระบายน้ำคลองบางปอง

     และข้อสั่งการพลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1) การบริหารจัดการมูลดิน

2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

3) ปลูกป่า

จากนั้นลงพื้นที่ตรวจดูโครงการและร่วมปลูกต้นไม้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  84  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ