ปล่อยจระเข้บึงบอระเพ็ดคืนสู่ธรรมชาติแล้ว หลังถูกจับนำมาอนุบาลในบ่อพักชั่วคราวไว้นาน 4 วัน เนื่องจากมีพฤติกรรมดุร้าย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ปล่อยจระเข้บึงบอระเพ็ดคืนสู่ธรรมชาติแล้ว หลังถูกจับนำมาอนุบาลในบ่อพักชั่วคราวไว้นาน 4 วัน เนื่องจากมีพฤติกรรมดุร้าย 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายสุพัตร์        ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด รวมทั้งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจะปล่อยจระเข้ที่เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับนำมาอนุบาลไว้ในบ่ออนุบาลเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เนื่องจากจระเข้ตัวดังกล่าวมีพฤติกรรมดุร้าย วิ่งไล่กัดเจ้าหน้าที่ ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์

     ที่ประชุมได้หารือกันในทุกด้าน โดยยึดหลักให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  และคำนึงถึงความปลอดภัยของจระเข้เป็นหลักสำคัญ ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมประมง ผลการประชุม ได้ข้อสรุปว่า ให้เจ้าหน้าที่รีบปล่อยจระเข้ คืนสู่ธรรมชาติโดยด่วนที่สุด ทั้งนี้ก่อนปล่อยได้ให้นักวิชาการ ดำเนินการดังนี้

1. เก็บข้อมูลทั่วไปของจระเข้ให้ละเอียด

2. ให้นายสัตวแพทย์ทั้งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมประมง เก็บตัวอย่างเลือดไว้ เพื่อนำไปตรวจ DNA และตรวจโรคพาหะ

3. ติดเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ประจำตัวไว้ให้เห็นได้ชัดเจน

4. สถานที่ปล่อย ให้นำปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  เพราะในเขตนี้ปัจจุบันมีจระเข้ตัวอื่นอาศัยอยู่หลายตัว จระเข้ตัวนี้ จะได้มีโอกาสได้มีคู่ผสมพันธุ์ และเขตนี้เป็นเขตที่สัตว์น้ำทุกชนิดอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยสูง และมีน้ำท่วมขังทั้งปี

5. วันเวลาที่จะทำการปล่อย ที่ประชุมมีมติ กำหนดจะทำการปล่อยจระเข้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ซึ่งตามหลักวิชาการเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและแสงสว่างกำลังดี

     เมื่อถึงเวลา 18.00 น.  ตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนางสาววีรยา โอชะกุล    ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นางสาวพิมพ์ชนก สรงมงคล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  นายสุพัตน์       ศรีพัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายทวีโชค             ละม้ายศรี สัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เริ่มลงมือปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ได้ประชุมกัน กล่าวคือ

1. ทำการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนำไปใช้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) และโรคติดเชื้อในจระเข้ ซึ่งการดำเนินการกระทำโดยนายสัตวแพทย์ และทำอย่างระมัดระวัง และเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้จระเข้ และเจ้าหน้าที่ได้รับอันตราย

2. ทำการติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หมายเลข 744 20 60 12 NC 00600

3. เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการปล่อยจระเข้คืนสู่ธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตามที่ที่ประชุมกำหนดไว้

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   82  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ