จัดอบรม ชี้แจง ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประมง ตามกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564 เกษตรกร  อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


จัดอบรม ชี้แจง ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประมง ตามกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564 เกษตรกร  อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายประสิทธิ์  ทองกรณ์  ประมงอำเภอโกรกพระ พร้อมด้วยนางสาวอวยพร ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์  ร่วมจัดอบรม ชี้แจง ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประมง ตามกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง ประจำปี 2564 ให้กับเกษตรกร  อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จำนวน 15 ราย พร้อมทั้งมอบอาหารปลา จำนวน 1 ถุง/ราย และพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 2,000 ตัว/ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมชมฟาร์ม นายชาญ  พลอยประดับ ผู้นำเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงอำเภอโกรกพระ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  82  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   80  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ