กิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด  นครสวรรค์” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


กิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด  นครสวรรค์” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  26  พฤษภาคม  2564  นายวิวัฒน์  ปรารมภ์  ประมงจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกิจกรรมโครงการ        “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด  นครสวรรค์” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564     ณ จุดชมวิวบึงบอระเพ็ด  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  98  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   82  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ