ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 

ข่าวกิจกรรม


             วันที่ 15 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวศรีไพร  อ้นเกษ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และ    นายมารุต เครือภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน จำนวน 7 แห่ง คือ อำเภอบรรพตพิสัย จุดตรวจป้อมตำรวจบางแก้ว จุดตรวจหน้า อบต.หนองกรด อำเภอลาดยาว จุดตรวจป้อมตำรวจตำบลหนองนมวัว จุดตรวจป้อมตำรวจศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอเก้าเลี้ยว จุดตรวจหนองเต่า จุดตรวจศูนย์จราจรวงเวียนเก้าเลี้ยว จุดตรวจหนองหัวเรือ พบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ        เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  83  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ