อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและเพิ่มมูลค่าเกษตร

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและเพิ่มมูลค่าเกษตร 

ประชาสัมพันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   288   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  220  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   194  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   193  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   185  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  175  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   168  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   165  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   155  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา   152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ