ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ 

ประชาสัมพันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ