พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร(100)วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร(100)วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |   ข่าววันที่: 2017-01-21 |  อ่าน: 217 ครั้ง
 

วันที่ 21 ม.ค.60 นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค์ ประมงจังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบรอบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ) เป็นประธาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ณ ลำน้ำร่องช้าง บริเวณลานวัฒนธรรม (เวทีกลางน้ำ) หน้าวัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (641)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (450) Banner1.. (420) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (406) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (400) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (393) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (375) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (372) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (371) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (367) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (366) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (364) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (361) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (350) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.. (348) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (346) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (341) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (326) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (323) สขร.1 ประจำปีงบประมาณ.. (319)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000