ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2565 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอภูซาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2565 จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนืรองมาจากพระราชดำริอำเภอภูซาง "สวนมีสุข"  ของนายนิคม วงศ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา

13.30 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2565 จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  79  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  75  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ