คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอจุน ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา และหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมชี้แจง คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โครงการหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2565  ณ บ้านร่องดู่ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ,ติดตามเกษตรอินทรีย์บ้านสร้อยศรี และติดตามโครงการธนาคารผลผลิตทำนบปลาบ้านจุนพัฒนา ซึ่งกำลังพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ  และเตรียมเปิดตกปลาในช่วงวันหยุดวันเสาร์ -อาทิตย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  130   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  95  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  85  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  81  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  76  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  61  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ