จำหน่ายผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


จำหน่ายผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาท่าจำปี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลา  และแปรรูปปลาบ้านเหยี่ยน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ (Nilla) ได้เปิดจุดจำหน่ายผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ บริเวณด้านหน้าตลาดเกษตรกร (ตลาดต้นสัก)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  86  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  78  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  74  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ