ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช) 

กิจกรรมสำนักงาน


วันจันทร์ที่ 10 มกราคม  2565   นายมนตรี  ขัยกิจวัฒนะ รักษาราชการประมงจังหวัดพะเยา และนายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ รับผิดชอบอำเภอจุนและ อำเภอปง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงเกษตรฯ  ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จำนวน 11 ราย,อำเภอจุน จำนวน 11 ราย และ อำเภอปง จำนวน 11 ราย ตามจุดส่งมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ,อำเภอจุน และวัดบ้านใหม่น้ำเงิน อ.ปง จ.พะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   349   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  301  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   259  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   215  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565    204  ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง   204  ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565   195  ร่วมประชุม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา    195  ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla)    193  จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ   176


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ