ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช) 

กิจกรรมสำนักงาน


วันจันทร์ที่ 10 มกราคม  2565   นายมนตรี  ขัยกิจวัฒนะ รักษาราชการประมงจังหวัดพะเยา และนายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ รับผิดชอบอำเภอจุนและ อำเภอปง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงเกษตรฯ  ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จำนวน 11 ราย,อำเภอจุน จำนวน 11 ราย และ อำเภอปง จำนวน 11 ราย ตามจุดส่งมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ,อำเภอจุน และวัดบ้านใหม่น้ำเงิน อ.ปง จ.พะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  151   ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  116  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  111  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  88  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  78  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา...  43  คู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 64 และ 65 แห่งพระราชกำหน...  15


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ