ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการโครวการธนาคารสินค้าเกษตร (ด้านประมง) แหล่งน้ำหนองบัว บ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงึำ จังหวัดพะอยา ได้ทำกิจกรรมตามแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2565 โดยได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว จำนวน 10,000 ตัว  ลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว  และได่จัดทำอาหารจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 8 จุด ทั้งนี้ได้แนะนำให้คณะกรรมการเพาะเลี้ยงแหนแดง เพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์น้ำในโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   278   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  198  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   184  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   177  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  165  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   163  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   157  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   157  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา   146  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   145


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ