ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.  นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร พร้อมทั้งให้เช็คยอดเงินช่วยเหลือที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านประมง (พายุเตี้ยนหมู่)  ของหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง  อำเภอเชียงคำ  จำนวน 43 ราย  วงเงินช่วยเหลือ  354,661.50 บาท พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รายใหม่) ของหมู่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จำนวน 58 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  85  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  78  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  74  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ