ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-12-09  |   ข่าววันที่: 2021-12-08 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.  นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร พร้อมทั้งให้เช็คยอดเงินช่วยเหลือที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านประมง (พายุเตี้ยนหมู่)  ของหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง  อำเภอเชียงคำ  จำนวน 43 ราย  วงเงินช่วยเหลือ  354,661.50 บาท พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รายใหม่) ของหมู่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จำนวน 58 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ นิลลาพะเยา (Nilla) ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลานิล  (518)   นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเย... (348)  ตรวจสอบและรับคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  (260)  กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง  (231)  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา  (191)  การอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (M... (189)  ร่วมสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพร... (181)  ลงพื้นที่การบริหารการจัดการน้ำหนองเล็งทราย  (178)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สอบสัมภาษณ์)  (178)  ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (178)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000