ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่ 

ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

 เผยเเพร่: 2021-12-09  |   ข่าววันที่: 2021-12-08 |  อ่าน: 75 ครั้ง
 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ. อำเภอเมืองพะเยา นำเสนอประมวลความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลแม่ใส และ ตำบลบ้านต๋อม จำนวน 18 ราย 53 ไร่ 2 งาน วงเงินช่วยเหลือ 250,487 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ จังหวัพะเยา พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
          และ เวลา 17.30 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับนายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ รักษาการประมงจังหวัดพะเยา, ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน) ปีงบประมาณ 2565 แก่องค์กรชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเหยี่ยน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาสัตว์น้ำ.. (1,100)  แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ).. (958) ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (944) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมประมง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ).. (927) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมประมง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ).. (927) การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (910) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (894) Banner1.. (840) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (819) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (811)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000