ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่ 

ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพ...


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ. อำเภอเมืองพะเยา นำเสนอประมวลความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลแม่ใส และ ตำบลบ้านต๋อม จำนวน 18 ราย 53 ไร่ 2 งาน วงเงินช่วยเหลือ 250,487 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ จังหวัพะเยา พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
          และ เวลา 17.30 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับนายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ รักษาการประมงจังหวัดพะเยา, ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน) ปีงบประมาณ 2565 แก่องค์กรชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเหยี่ยน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  154   ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  120  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  116  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  83  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา...  56  คู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 64 และ 65 แห่งพระราชกำหน...  41  NO GIFT POLICY   21


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ