ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่ 

ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพ...


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ. อำเภอเมืองพะเยา นำเสนอประมวลความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลแม่ใส และ ตำบลบ้านต๋อม จำนวน 18 ราย 53 ไร่ 2 งาน วงเงินช่วยเหลือ 250,487 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ จังหวัพะเยา พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
          และ เวลา 17.30 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับนายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ รักษาการประมงจังหวัดพะเยา, ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน) ปีงบประมาณ 2565 แก่องค์กรชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเหยี่ยน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   298   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  238  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   203  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   202  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   199  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  190  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   177  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   170  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565    158  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ