ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ