ร่วมประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเรือยาวสากล

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเรือยาวสากล 

ประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2654 เวลา 15.30 น.  นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ แก้วสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเรือยาวสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ณ กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาเป็นผู้ดำเนินการประสานงานในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   294   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  236  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   200  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   200  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   197  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  187  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   177  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   167  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565    158  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ