ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข้อมูลสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |   ข่าววันที่: 2016-12-23 |  อ่าน: 10,825 ครั้ง
 

ชื่อสัตว์น้ำ              ปลาตะโกก

ชื่อวิทยาศาสตร์         Cyclocheilichthys enoplus   (Bleeker, 1850)

ชื่อสามัญ                 SOLDIER RIVER BARB

ชื่ออื่น ๆ                  ปลาโจก

 

ความสำคัญ/ประวัติความเป็นมา

          ปลาตะโกก เป็นปลาที่เคยมีมากในแม่น้ำน่าน หลังจากมีการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ แม่น้ำน่านในเขตตอนเหนือเขื่อนกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่มีความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์น้ำ ทั้งชนิดและปริมาณ โดยเฉพาะปลาตะโกก จนเป็นที่กล่าวขานว่า มาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ ต้องได้กินปลาตะโกก ไม่เช่นนั้นเหมือนมาไม่ถึงเขื่อนสิริกิติ์ จวบจนถึงปัจจุบันปลาตะโกกเป็นปลาที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในแวดวงกีฬาตกปลา จังหวัดอุตรดิตถ์จึงเห็นว่าปลาชนิดนี้มีความเหมาะสมที่จะเป็นปลาประจำถิ่น และเป็นปลาที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะทั่วไป

ปลาตะโกก จัดอยู่ในวงศ์ของปลาตะเพียน มีลำตัวแบนข้าง รูปร่างเพรียว ลำตัวมีสีน้ำเงินอมฟ้า ด้านใต้ลำตัวมีสีเงินอมขาว ครีบหลังและครีบท้องมีจุดประสีดำบาง ๆ ส่วนครีบอื่น ๆ มีสีเทาจาง ส่วนหลังโค้งเล็กน้อยจากบริเวณหลังตา ส่วนใต้ลำตัวโค้งน้อยกว่า มีเยื่อปิดตา ปากอยู่ตรงปลายค่อนมาทางด้านล่าง มีหนวด 2 คู่ จุดเด่นอยู่ที่ครีบหลังโค้ง ก้านครีบใหญ่ แข็งแรงและเป็นซี่ฟันอยู่ด้านหลังของก้านครีบ เส้นข้างตัวตรงและลดต่ำลงเล็กน้อยทางด้านหลัง พบได้ทั่วไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบมากในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำในภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคกลาง ปลาตะโกกกินอาหารจำพวกหอยสองฝา เศษพืช แพลงค์ตอนสัตว์ สาหร่ายสีเขียว และสาหร่ายสีน้ำตาล เป็นต้น

          นิสัยของปลาชนิดนี้เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำไหลหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เครื่องมือที่นิยมใช้จับปลาตะโกก ร้อยละ 65 เป็นการใช้เบ็ด (เบ็ดฝรั่งและเบ็ดกระตุก) และอีกร้อยละ 35 เป็นการใช้ข่าย การเลี้ยงปลาตะโกกเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดี ต้องมีอายุประมาณ 3 ปี น้ำหนักประมาณ 750 กรัม จะสามารถนำขึ้นมาเพาะพันธุ์ได้ ช่วงที่มีความสมบรูณ์เพศจะอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนกันยายน


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,980)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,825) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,483) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,450) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,962) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,937) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,881) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,830) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,756) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,709) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,588) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,584) นายยก 4.0.. (1,459) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,453) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,441)  ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,430) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,422) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,368) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,366) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,352)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000