ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ 

อื่น ๆ

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-26 |  อ่าน: 940 ครั้ง
 

ชนิดพันธุ์ปลาและราคาจำหน่าย (ตามฤดูกาล) ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-491002 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (13,955)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,067) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,031) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,886) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,589) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,574) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,482) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,480) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,461) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,386) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,377) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,336) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,258)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,204) นายยก 4.0.. (1,199) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,116) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,093) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,089) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,072) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (1,050)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000