อื่น ๆ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  (185)   ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอน้ำปาด นายคำหล้า ค่ายคำ  (174)  ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวกันนิกา สมห... (150)  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ปี ... (149)  ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอบ้านโคก นางสมอง สีหอม  (144)  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่  (136)  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน  (136)  ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอทองแสนขัน นายนิรุจ ดังดี  (135)  .ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอท่าปลา นางสาวสังเวียน โนมาศ  (134)  ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอตรอน นางประมวล พุกด้ง  (131)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000