ข้อมูลสำนักงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,759)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,433) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,359) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,345) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,857) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,813) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,712) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,706) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,672) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,649) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,566) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,522) นายยก 4.0.. (1,410) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,372)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,360) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,334) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,308) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,305) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,300) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,294)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000