ข้อมูลสำนักงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,630)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (8,029) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,738) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,335) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,308) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,281) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,260) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,243) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,179) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,157)  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,075) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,075) นายยก 4.0.. (1,019) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,000) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (960) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (907) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (903) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (873) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (849) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (842)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000