ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-28  |   ข่าววันที่: 2017-08-28 |  อ่าน: 1,395 ครั้ง
 

วันนี้ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานบูรณาการตรวจสารวัตถุอันตรายในสินค้าสัตว์น้ำ มีปศุสัตว์อำเภอ สารวัตรปศุสัตว์ เจ้าหน้ากองสาธารณสุข เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน อุตรดิตถ์ ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสด ที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ จากร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารทะเลสด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลสารทจีน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (15,189)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (11,071) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,563) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,507) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (2,018) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,017) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,999) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,875) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,815) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,744) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,610) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,607) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,543) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,540) นายยก 4.0.. (1,503) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,492) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,477)  คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,397) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,395) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,380)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000