หน่วยบริการเคลื่อนที่ (เฉพาะกิจ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยบริการเคลื่อนที่ (เฉพาะกิจ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-22  |   ข่าววันที่: 2017-08-23 |  อ่าน: 637 ครั้ง
 

วันนี้ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (เฉพาะกิจ)

•ตรวจสอบทะเบียนฟาร์ม/ต่ออายุ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง

• รับแจ้งการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (กระชังเลี้ยงปลาในแม่น้ำน่าน)

•รับแจ้งการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (การเลี้ยงปลากระชัง การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง)

•คลีนิกประมง บริการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ทางวิชาการด้านประมง และ ฯลฯ

•ตรวจสอบทะเบียนฟาร์ม/ต่ออายุ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง

• รับแจ้งการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (กระชังเลี้ยงปลาในแม่น้ำน่าน)

•รับแจ้งการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (การเลี้ยงปลากระชัง การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง)

•คลีนิกประมง บริการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ทางวิชาการด้านประมง และ ฯลฯ

ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เลขที่ 75 หมู่ที่ 6 ตําบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

มีเกษตรกร มาใช้บริการ ด้านต่าง รวม 58 ราย แยกเป็น ในกิจกรรมต่าง ๆ คือ

1.ขึ้นทะเบียนใหม่ 11 ราย  

2.ต่ออายุทะเบียนฟาร์ม  2 ราย

3.ยกเลิกการเลี้ยง 1 ราย

4.ขอเปลี่ยนข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  4  ราย

5.ขอขึ้นทะเบียนใหม่ 13 ราย (มีใบรับคำขออนุญาตฯ)

6.ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อในระบบ 27 ราย

7.การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ กฎหมายประมงที่เกี่ยวข้อง ฤดูห้ามทำการประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จากหน่วยปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (13,337)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (8,597) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,925) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,463) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,456) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,415) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,401) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,360) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,316) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,217)  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,205) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,175) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,148) นายยก 4.0.. (1,135) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,043) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,022) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,015) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,011) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (993) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (945)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000