รายงานการประชุมประจำเดือน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมกราคม 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประชุมประจำเดือน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมกราคม 2561 

ข้อมูลสำนักงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-27  |   ข่าววันที่: 2018-01-08 |  อ่าน: 117 ครั้ง
 

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,115)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (7,361) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,568) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,281) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,221) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,200) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,140) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,132) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,130)  แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,062) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,018) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (961) นายยก 4.0.. (950) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (891) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (886) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (839) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (834) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (786) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (759) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา ฉบับที่1/60 วันที่ 6 มกราคม 2560.. (751)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000