มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-27  |   ข่าววันที่: 2018-02-27 |  อ่าน: 511 ครั้ง
 

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวานิช ยี่บุญยงค์ ประมงอำเภอท่าปลา พร้อมด้วย นายสเน่ห์ จันน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ธุรการ ส3 ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูลสุขภาพ ในพื้นที่เคยประสบปัญหาดินโคลนถล่ม เมื่อปี 2549 บ้านน้ำรี หมู่ที่ 6 และบ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมเป็นอาหารดี มีคุณภาพ มีโภชนการครบให้แก่เกษตรกรและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนกับโรงเรียนในพื้นที่โครงการ รวมเกษตรกร  23 ราย และโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,642)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,205) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,302) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,296) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,808) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,771) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,669) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,661) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,632) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,611) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,547) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,497) นายยก 4.0.. (1,393) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,357)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,337) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,295) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,280) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,265) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,264) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,238)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000