มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-27  |   ข่าววันที่: 2018-02-27 |  อ่าน: 396 ครั้ง
 

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวานิช ยี่บุญยงค์ ประมงอำเภอท่าปลา พร้อมด้วย นายสเน่ห์ จันน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ธุรการ ส3 ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูลสุขภาพ ในพื้นที่เคยประสบปัญหาดินโคลนถล่ม เมื่อปี 2549 บ้านน้ำรี หมู่ที่ 6 และบ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมเป็นอาหารดี มีคุณภาพ มีโภชนการครบให้แก่เกษตรกรและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนกับโรงเรียนในพื้นที่โครงการ รวมเกษตรกร  23 ราย และโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (13,396)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (8,625) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,928) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,470) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,459) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,416) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,402) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,362) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,319) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,223)  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,205) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,180) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,152) นายยก 4.0.. (1,139) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,045) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,028) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,017) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,015) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (994) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (947)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000