มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-27  |   ข่าววันที่: 2018-02-27 |  อ่าน: 331 ครั้ง
 

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวานิช ยี่บุญยงค์ ประมงอำเภอท่าปลา พร้อมด้วย นายสเน่ห์ จันน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ธุรการ ส3 ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูลสุขภาพ ในพื้นที่เคยประสบปัญหาดินโคลนถล่ม เมื่อปี 2549 บ้านน้ำรี หมู่ที่ 6 และบ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมเป็นอาหารดี มีคุณภาพ มีโภชนการครบให้แก่เกษตรกรและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนกับโรงเรียนในพื้นที่โครงการ รวมเกษตรกร  23 ราย และโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,616)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (7,995) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,734) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,332) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,306) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,274) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,255) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,239) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,171) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,153)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,072) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,065) นายยก 4.0.. (1,017) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (993) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (952) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (898) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (895) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (869) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (845) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (836)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000