จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำเป็นสินค้าประจำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำเป็นสินค้าประจำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอท่าปลา ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำเป็นสินค้าประจำชุมชน 

ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัดว์น้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้บ้านทรายงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยท่านอนุวัติ อุปนันไชย ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ผญ.ลั่นทม โชติดิลก และคณะ (กลุ่มเกษตรกร แปรรูปดีเด่นแห่งชาติ) เป็นวิทยากรบรรยายและภาคปฏิบัติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    fpo.uttaradit@gmail.com   055444223,0882781367   055411372