การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หอยเชอรี่)

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หอยเชอรี่)              หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculate)  จัดอยู่ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุมและกำจัดของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันเป็นที่นิยมในการนำมาบริโภค ทำให้มีผู้สนใจเพาะเลี้ยงหอยเซอรี่เพิ่มขึ้นนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายแต่ไม่มีการป้องกันและควบคุม อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหอยพันธุ์พื้นเมืองของไทย รวมทั้งส่งผลต่อภาคการเกษตรอื่น ๆ ในอนาคต เนื่องจากหอยเชอรี่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
             สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยชนิดนี้อยู่แล้ว หรือ กำลังจะเลี้ยง ขอให้ติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดหรือ สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒) ส่วนการให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้ชลอไว้ก่อน จนกว่าจะมีมาตรฐานมารองรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    fpo.uttaradit@gmail.com   055444223,0882781367   055411372