ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับความเสียหาย

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชาสัมพันธ์!!!ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับความเสียหาย วันที่ 19 ตุลาคม 2564  นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายพลพิพัฒน์ พิมพาลัย ประมงอำเภอนครหลวง นายชำนาญวิทย์ คำมณี นักวิชาการประมง และนายกิตติพัฒน์ แป้นวงษ์ เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมทั้งมอบปม.1 จำนวน 15 ห่อ และแนะนำการใช้แก่เกษตรกร ณ หมู่ 1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   306   ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   246  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   223  ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   208  ประชาสัมพันธ์!!!การเปรียบเทียบปรับตามพระราชำหนดการประมง 2558   202  ประชาสัมพันธ์!!!ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้...  183  ประชาสัมพันธ์!!!ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพ...  168  ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   165  ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเพื่อสร้างร...  151  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   136

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ